Obchodzimy Dzień Górnika

W Czterolatkach obchodziliśmy dziś Dzień Górnika, czyli Barbórkę. By stać się górnikiem, każdy Średniak przeskoczył przez skórę i otrzymał czako, czyli czapkę górniczą. Poznaliśmy historię uroczystości Barbórki. Podczas wyprawy do kopalni dowiedzieliśmy się, gdzie pracuje górnik, czym się dokładnie zajmuje, jakich narzędzi używa, jak ważna jest jego praca oraz jak wygląda jego strój roboczy, a jak odświętny. Na koniec używając węgla, stworzyliśmy prace plastyczne pt. ,,Wyprawa do kopalni”.