Odwiedziny gości z fundacji Pies Przewodnik

W ramach tygodnia o tolerancji w grupie Czterolatków odwiedziła nas Pani z fundacji Pies Przewodnik razem ze swoim wspaniałym pomocnikiem Bunią.