Sposób na jesienną szarugę :)

Średniaki miały kolorowe zajęcia z elementami integracji sensorycznej.