Zerówka zrobiła dziś ekologiczny proszek do prania