Egzamin sprawdzający wiedzę zdobytą przez cały rok na Autorskiej Młodzieżowej Akademii Technicznej na kierunku fizyka

Studenci Autorskiej Młodzieżowej Akademii Technicznej, w skrócie AutoMAT zakończyli dziś kurs na kierunku fizyka. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Wylosowane pytania okazały się tak proste, że wszyscy studenci otrzymali oceny bardzo dobre. Grono pedagogiczne Akademii wręczyło na koniec indeksy, dyplomy i pamiątki, a studenci z radością rzucili swoimi biretami. Impreza taneczna zwieńczyła całoroczny trud. Gratulujemy studentom ogromnej wiedzy! Pękamy z dumy! 🙂