MądroBajki – Kraina Lodu

W grupie Maluszków dziś odbyły się zajęcia autorskiego projektu edukacyjnego „MądroBajki“. Tematem była „Kraina Lodu“. Scenka ukazała Elzę, która nieumyślnie użyła lodowej mocy przeciwko Annie. Szczęśliwie, Troll wpłynął na ich pojednanie, dowodząc, że miłość jest kluczem do szczęścia. Następnie ozdobiliśmy nos Bałwanka Olafa i kreowaliśmy nasze wizje krainy lodu. Zaśpiewaliśmy „Mam tę moc“. Warto pamiętać, że największą potęgą jest miłość, zdolna roztapiać najtwardsze lody!