Podsumowanie autorskiego projektu edukacyjnego „Dzieci Świata”

Dziś Maluszki same poprowadziły podsumowanie autorskiego projektu edukacyjnego „Dzieci Świata”. Nasi prelegenci świetnie opracowali zadane tematy i pięknie zaprezentowali materiały przygotowane w domu. Pękamy z dumy.