Układ Słoneczny. Autorski projekt edukacyjny „Kosmiczna wyprawa”.

Dziś rozmawialiśmy o planetach w Układzie Słonecznym.