Ginące zawody – zajęcia w ramach autorskiego projektu edukacyjnego „Na ludowo, kolorowo”

W grupie Straszaków odbyły się zajęcia z autorskiego projektu edukacyjnego „Na ludowo, kolorowo”. Rozmawialiśmy o ginących zawodach: cieśli, kowalu i garncarzu.