Starszaki odwiedzają szkołę podstawową! :D

Starszaki wybrały się w odwiedziny do pobliskiej szkoły podstawowej.