Wyprawa do lasu. Szukamy pierwszych oznak wiosny :)