Tydzień o Polsce u Średniaków

W tym tygodniu Średniaki rozmawiały o swoim kraju.