Tydzień o symbolach narodowych w grupie Starszaków

W związku ze świętem 11 listopada Starszaki rozmawiały o symbolach narodowych.